Karayipler, Karayip Denizi’ni, adalarını (Batı Hint Adaları dahil) ve çevreleyen sahilleri kapsayan bölge.

Bu adalar, Florida’nın güneyinden başlayarak bir kıvrım oluşturarak Güney Amerika’da Venezuela’nın kuzey batısına dek iner. Bölgede en az 7000 dolayında ada, adacık ve kayalık bulunur. Bunlar yirmibeş bağımsız ülke ya da sömürge oluşturur.

Batı Hint Adaları adı, Kristof Kolomb’un Amerika anakarasına vardığında Hindistan’a vardığını sanmasından kaynaklanmıştır. Karayipler, Büyük Antiller ve Küçük Antiller olarak ayrılan Antiller’den ve Bahama adalarından oluşur.