Şili, Arjantin’in batısında, And Dağları ile Büyük Okyanus arasında kalan, kuzeyden güneye 4300 km boyunca uzanan bir Güney Amerika ülkesidir. Kuzeyinde Peru, kuzeydoğusunda Bolivya ve doğusunda Arjantin bulunur. Başkenti Santiago olup 2005 yılı rakamlarına göre ülkede yaklaşık 16 milyon insan yaşamaktadır. İsmi Aymara dilinde “Dünyanın bitimi” anlamına gelen chilli kelimesinden gelir.

Şili idari olarak on üç bölgeye ayrılmıştır, bunlardan on iki tanesi, başlarındaki Roma rakamlarıyla ifade edilen, kuzeyden güneye sırasıyla I.Tarapacá, II.Antofagasta, III.Atacama, IV.Coquimbo, V.Valparaíso, VI.O’Higgins, VII.Maule, VIII.Bío-Bío, IX.Araucanía, X.Los Lagos, XI.Aysen, XII.Magallanes y la Antártica Chilena bölgeleridir. Bunlarla beraber bir de Santiago Metropolitan bölgesi vardır.

Etimoloji

Ülkenin orjinal ismi olan Chile kelimesinin kökeni tek ve kesin bir şekilde kanıtlanmamıştır. En yaygın açıklama, kelimenin Aymara Dili’nden türediğidir. Bu dilde Chilli kelimesi „Dünya’nın son bulduğu diyar“ anlamına gelir. Bu durum, Aymara yerleşim bölgelerinden yola çıkıp Şili’ye gelen ilk İspanyol olgusuyla desteklenir. İspanyollar Güney Amerika’nın sömürgeleştirilmesinin başlangıcından itibaren Atacama Çölü’nün güneyindeki toprakları Chile adıyla nitelendirirler. Şili okullarında ayrıca, Trile adlı bir kuşun pitoresk betimlemesi olabileceği yönünde bir değişke de öğretilir.

Başka ve daha az yaygın bir teori ise İnka Dili Quechua’yı ismin kökeni olarak gösterir. İnka Krallığının azami genişliği bugünkü Santiago’ya ulaşır. İnkalar Río Aconcagua’nın güneyindeki toprakları, görece soğuk iklime ve karlarla kaplı Andlar’a dayanarak kar anlamına gelen Tchili diye adlandırırlar.

Diğer taraftan kesin olarak geçerli olan, Chile diye yapılan ülke tanımlamasının (İspanyolcada aynı ismimde olan) Chili biberine dayanmadığıdır. Bu kelime Orta Amerika Aztek Dili Nahuatl’dan gelir. Chili ve bundan yapılan salsaya Şili İspanyolcası’nda aji denir.

Coğrafi konum

Şili her ne kadar, Güney Amerika kıtasını kuzey-güney doğrultusunda Antarktika’ya kadar uzanan bir ülke olsa da, ortalama genişliği sadece 180 km’dir. Ülkenin en dar yeri (Antarktika’daki Şili toprakları sayılmazsa) 90 km iken en geniş yerinin uzunluğu 240 km kadardır. Avrupa ile kıyaslanacak olursa Danimarka’dan Sahra Çölü’ne uzanacak kadar bir mesafe kat edilir. Doğu-Batı mesafesi çok az olsa da bu iki uç arasında çok fazla rakım farkı oluşur. Ülke ayrıca kuzeyden güneye çok farklı iklim, bitki örtüsü ve coğrafi şekiller gösterir. Bu yüzden Şili, birçok kaynakta tezatlar ülkesi olarak anılır. Hakikaten de kuzeydeki çölü, Afrika’nın Sahara’sını, güneydeki kannalları Norveç kanallarını, Los Lagos’daki Osorno ve çevresi İsviçre Alplerini, Orta bölgeleri Akdeniz’i hatırlatmasıyla, ayrıca Patagonya’daki buzullarıyla, bu ismi hak eder.

Dağları

Şili dağları, yeryüzünün en yüksek sıradağlar zincirini oluşturur. 6000 m’nin üstünde birçok zirvesi vardır. Bunlardan biri olan Şili’nin en yüksek dağı (6.880 m) Ojos del Salado aynı zamanda dünyanın en yüksek volkanıdır. Aşağıda en ünlüleri listelenmiştir.

 • Nevado Ojos del Salado, 6.880 m, III. Bölge (Atacama Bölgesi)
 • Cerro Tupungato, 6.800 m, (Metropolitan Bölgesi)
 • Volcán Llullaillaco, 6.739 m, II. Bölge (Antofagasta Bölgesi)
 • Volcán Parinacota, 6.342 m, I. Bölge (Tarapacá Bölgesi)
 • Volcán Licancábur, 5916 m, II. Bölge (Antofagasta Bölgesi)
 • Descabezado Grande, 3.830 m, VII. Bölge(Maule Bölgesi)
 • Torres del Paine, 2.800 m, XII. Bölge (Magallanes y de la Antártica Chilena Bölgesi)
 • Volcán Villarrica, 2.840 m, VIII. Bölge (Araucanía Bölgesi)
 • Volcán Osorno, 2.652 m, X. Bölge (los Lagos Bölgesi)
 • Volcán Cerro Hudson, 1.905 m, XI. Bölge (Asyen Bölgesi)

Osorno Volkanı, Los Lagos Bölgesi

Osorno Volkanı, Los Lagos Bölgesi

Nehirler ve göller

Ülkenin özel coğrafi yapısı sebebiyle, uzun nehirleri yoktur. En uzun nehir olan Rio Loa’nın uzunluğu 443 km’dir. Ülkenin kuzeyinde Atacama Çölü’ndeki ekstrem kuraklık, büyük su birikimlerinin oluşmasını engeller. Kuzeydeki az sayıda nehir And Dağları’ndaki karlardan beslenirler. Güneye indikçe artan yağışlar, beraberinde bu bölgelerdeki nehirlere daha fazla su hacmi getirir. Nehirler, Şili ekonomisinde, özellikle enerji sağlanmasında önemli rol oynar. Bununla birlikte somon balıkçılığı ve rafting gibi macera turizmi içinde fırsatlar sunar. Kuzeyden güneye önemli nehirleri aşağıda sıralanmıştır.

 • Río Lauca, 160 km, I. Bölge (Tarapacá)
 • Río Lluta, 167 km, I. Bölge (Tarapacá)
 • Río Loa, 443 km, II. Bölge (Antofagasta)
 • Río Copiapó, 162 km, III. Bölge (Atacama)
 • Río Elquí, 170 km, IV. Bölge (Coquimbo)
 • Río Choapa, 160 km, IV. Bölge (Coquimbo)
 • Río Aconcagua, 142 km, V. Bölge (Valparaíso)
 • Río Maipo, 250 km, Metropolitan/ V. Region (Metropolitan/ Valparaíso)
 • Río Mapocho, 120 km, Metropolitan(Metropolitana)
 • Río Cachapoal, 172 km, VI. Bölge( O´Higgins)
 • Río Maule, 240 km, VII. Bölge (Maule)
 • Río Biobío, 380 km, VIII. Bölge (Biobío)
 • Río Imperial, 52 km, IX. Bölge (Araucanía)

Gölleri arasında kuzeydeki tuz gölleri sayılabilir ki bunların en ünlüsü olarak Salar de Atacama’yı söyleyebiliriz. Bununla birlikte en kuzeyde, yeryüzünün en yüksek konumdaki göllerinden biri olan Lago Chungará gölü bulunur. Gölün alanı 21,5 km² olup, 4.500 m yükseklikte bulunur.

Lago Chungará ve Volkan Parinacota

Lago Chungará ve Volkan Parinacota

Bir grup büyük ve güzel göller Temuco şehrinin güneyinden başlayıp Puerto Montt’a kadar uzanır. Bunlar sırasıyla şöyledir.

 • Lago Colico, 56 km², IX. Bölge (Araucanía)
 • Lago Caburga, 51 km², IX. Bölge(Araucanía)
 • Lago Villarrica, 176 km², IX. Bölge (Araucanía)
 • Lago Calafquén, 120 km², IX. Bölge (Araucanía) und X. Bölge (Los Lagos)
 • Lago Panguipulli, 116 km², X. Bölge (Los Lagos)
 • Lago Riñihue, 77 km², X. Bölge (Los Lagos)
 • Lago Ranco, 401 km², X. Bölge (Los Lagos)
 • Lago Puyehue, 156 km², X. Bölge (Los Lagos)
 • Lago Rupanco, 223 km², X. Bölge (Los Lagos)
 • Lago Llanquihue, 860 km², X. Bölge (Los Lagos)

Ayrıca güneyde 970 km² alanı ile Şili’nin en büyük gölü Lago General Carrera bulunur ki bu göl Arjantin’deki Lago Buenos Aires gölünün batı kanadını oluşturur.

Demografi

Nüfus

Nüfusun en sık olarak bulunduğu yer, başkent Santiago ve çevresidir. Toplam nüfusun neredeyse yarısı bu bölgede yaşar. Sadece şehirde 5.5 milyon insan yaşar ki bu ülkenin 1/3’üne tekabül eder. Kuzeyde ve güneyde tarımın yapılabildiği And’ların arasında kalan ovalar yine yoğun yaşanan yerlerdir. Santiago’nun 100 km batısında liman şehri Valparaiso’da 1 milyon insan yaşar.

Ülkenin kuzey ve güney uç noktalarına gidildikçe, yerleşim yoğunluğu, elverişsiz yaşam koşulları sebebiyle seyrekleşir. Zira kuzey çölü ve güneyin soğuk, rüzgarlı iklimi buralarda yaşamayı zorlaştırır.

Etnik yapı

Şili halkının % 90’ını ataları Avrupalı olanlarla, Avrupalı ve Kızılderili karışımı olan melezler oluşturur. Ülkedeki melezlerin oranı % 50, Mapuçelerin oranı % 7, Aymara oranı % 0.5 ve Polonezyalı oranı ise % 0.02 dir. Ülkeye özellikle 19. yüzyılda Avrupa’dan İngiliz, İrlandalı, Alman göçmen gelmiş sonraları ise Hırvatistan, Filistin, İtalya’dan göçmen almıştır.

Ülkenin ilk sahipleri olan yerli halk Mapucheler kendi aralarında da Piçunçe, Araucan ve Huilliçe olmak üzere 3 alt gruba ayrılır. Bu gruplar kendi özgün dillerini okullarda halen ilave ders olarak almakla beraber, bazı yerel TV kanallarına da sahiptirler. Bütün bunlara rağmen Mapucheler’in geleneksel yaşam tarzları, bugünkü ekenomik düzende pek mümkün olmamaktadır.

Ülkenin kuzeyinde ise başta Quechua ve Aymara olmak üzere birkaç tane daha küçük etnik grup mevcuttur.

Bitki örtüsü ve hayvanlar

Bitkiler

Şili arokaryası

Şili arokaryası

Şili, kuzeyden güneye uzanan uzun bir ülke olması münasebetiyle çok geniş ve değişik bitki örtüsüne sahiptir. Atacama Çölü’nde pratikte hiçbir şey yetişmez. Burada daha çok kaktüs çeştlerinin yanı sıra, Andlar’a doğru ve sahil kesimlerinde bitkilere rastlanabilir. Bununla birlikte bazı yıllarda yağan yağışların ardından, çöl birkaç günlüğüne de olsa milyonlarca çiçek ile bezenir.

Çölüm güneyi step ve bozkırdır ve Andlar’da And yastığı da denilen taş sertliğinde yareta (Azorella yareta) yetişir. Kuru bölgelerde Boldo (Peumus boldus) denen bir çalı türü hakimdir. Kıyı bölgelerdeki sıradağlarda ve Andlar’da sisli ormanlar mevcuttur.

Şarap bağları Rio Elqui nehir bölgesindedir. Nehir vadisinin dışında sadece dikenli çalı ve kaktüsler vardır.

Ülkenin orta bölgesinde Jubaea cinsi bir palmiye ağacı ve şili arokaryasına çokça rastlanır. Arokarya Mapuçeler için kutsal bir ağaçtır, zira belenmelerinde onun iri tohumlarından yararlanırlar. Ayrıca yine merkezi Şili’de okaliptus ağaçları ile kaplı alanlar görülebilir.

Güney Şili’de yağmur ormanları kategorisine giren büyük ormanlar mevcuttur. Bu ormanlarda ağırlıklı olarak servi, çam, ve melez gibi ağaçlar bir arada bulunur. Ayrıca Antarktika yalancı kayını (Nothofagus antarctica) ve kavak gibi ağaçlar da çok geniş alanlara yayılmışlardır.

Patagonya bölgesinde büyük otluk stepler ve tundralar hakimdir. Magellan ve Asyen bölgelerinde çok büyük alanlar buzullarla kaplı olduğundan buralarda çok fazla bitki örtüsüne rastlanmaz.

Hayvanlar

Guanakolar

Guanakolar

Steplerle kaplı alanlarda devegiller familyasından lamalar, guanakolar, alpakalar ve vikunyalar çok yaygın bir şekilde yaşarlar. And Dağları’nda yaşayan buraya özgü geyikler ve kondorlar aşağı yukarı ülkenin bütün armalarında resmedilmişlerdir.

Dağlık steplerde pumalar, kemirgenler yaşarken ormanlar da tilki, kodkod, geyik ve kolibri gibi canlılara yaşam alanı sunar.

Humboldt pengueni, macellan pengueni, deniz aslanı, pelikan türü canlılar ise kuzey Şili’nin soğuk sularında ve güney Şili’nin buzluk alanlarında rastlanan hayvanlardır.

Yaklaşık Şili’nin tüm And dağları kısımlarında And kondoru ve büyük tuz göllerinde flamingolar yaygın olarak yaşarlar.

Güneyde, nandu, magellan tilkisi ve Ateş Toprakları’nda baykuş yörede görülen canlılardandır.

Ülke tarihi

Prekolombiyano ve koloni dönemi

Santiago, Pedro de Valdivia tarafınfdan kurulurken 1541.

Santiago, Pedro de Valdivia tarafınfdan kurulurken 1541.

M.Ö. yaklaşık 13.000 yıllarında, bugünkü ülke sınırlarında insanların yaşadığı bilinmektedir. Kuzey Şili İspanyollar tarafından fethedilmeden kısa süre öncesine kadar İnka Krallığına aitti. 1520 yılında dünyanın çevresini dolaşmak için yelken açan Ferdinand Magellan, kendi adıyla anılan Magellan Boğazı’nı geçerken ülkenin güney ucunu keşfetmiş oldu. Daha sonra Şili’ye ulaşan ilk Avrupalılar altın aramak amacıyla 1535 yılında Peru’dan gelen Diego de Almagro ve mahiyetindekilerdi. Ancak bu kişiler yerel halk grupları tarafından geri püskürtüldü. Avrupalılar’ın ilk tam manasıyla yaptıkları yerleşim, 1541 yılında Pedro de Valdivia’nın 1541 de Santiago’yu kurması olmuştur. 1542 den itibaren de Şili, İspanyol Peru Krallığı’nın bir parçası haline gelmiştir.

Şili’de İspanyollar çok az altın ve gümüş bulduğu için, İspanyol Krallığı bu ülkeye fazla önem verilmemiştir. Ayrıca Atacama Çölü, Peru’ya direkt ulaşıma engel teşkil ettiğinden, ülke çok daha sonra, diğer tarım ürünleri ve minerallerinin devreye girmesiyle, İspanyollar tarafından önemli bir tedarik bölgesi haline gelmiştir.

Bağımsızlık savaşı ve Cumhuriyet’in oluşumu

Bernardo O'Higgins

Bernardo O’Higgins

Bağımsızlık talepleri ilk, 1808 yılında, İspanya Napolyon’un kardeşi Joseph tarafından yönetilirken başladı. 18 Eylül 1810 yılında başa geçen bir cunta İspanya Krallığı’na bağlı bir otonomi ilan etti. İspanyollar’ın Napolyon’a karşı yürüttüğü bağımsızlık savaşından sonra, sınırsız bir güçle tekrar Şili’yi almaya kalkıştı. Ancak İspanyollar Chacabuco’daki muharebede Şili ve Arjantinli birliklere yenildiler. 5 Nisan 1818’deki Maipu muharebesinden sonraysa İspanyol direnişi sona erdi. Muharebelerin başındaki komutan Jose de San Martin, Bernardo O’Higgins yararına başkanlıktan feragat edince O’Higgins ilk Şili Devlet yöneticisi oldu.

O’Higgins 1823 yılında düşürüldü ve Peru’ya sürgüne gitmek zorunda kaldı. Akabindeki yıllarda çeşitli devlet adamları başa geçti. 1830 yılında başa geçen Diego Portales Palazuelos ülkeyi diktatör tarzda yönetirken 1833 yılında çok sıkı bir anayasa hazırlattı. Bu merkezî anayasa ile 1833-1891 yılları arasında Şili uzunca süre istikrar kazandı. Zamanla ülke, Güney Amerika’nın ekonomik olarak en güçlü bölgesi haline geldi. Yürüttüğü birçok savaşla, özellikle 1836-1839 Peru-Bolivya konfedarasyon savaşını kazanmasıyla Şili gücünü pekiştirdi.

İspanya, Peru’daki eski kolonileri tekrar ele geçirmeye çalışınca Şili İspanya’ya 1865 yılında savaş ilan etti. Papudo ve Chiloe adaları önünde deniz muhrebeleri meydana geldi. Peru’da ortak düşmana karşı Şili’ye katıldı. Savaş pratikte 1866 yılında sona erdiyse de, İspanya ile problemler 1871 ve 1883 yıllarındaki antlaşmalarla çözüldü.

Sınır anlaşmazlıkları

19. Yüzyılda İspanya dışından Avrupalılar da Şili’ye göç ettiler. Bugün bu kişileri etkileri ve izleri ülkenin güney bölgelerinde görülmektedir.

Şili, 1879 ile 1883 yılları arasında Peru ve Bolivya ile yapılan savaşta, o güne kadar bu ülkelerin elinde olan Atacama Çölü bölgesini fethetti. Böylelikle Bolivya, Büyük Okyanus kıyılarını kaybetmiş oldu. Bu bölgelerde daha sonra çok zengin bakır yatakları bulundu. Dünyanın en büyük bakır madeni Chuquicamata bu bölge sınırlarındadır.

1891 yılında Şili deniz kuvvetleri Başkan José Manuel Balmaceda’ya karşı ayaklandılar. Bir iç savaş bu yüzden patlak vermiş oldu. Bu savaşta 6000 insan öldü. Balmaceda muharebeyi kaybedince Eylül 1891 de intihar etti.

1893 yılında bu kez Arjantin’le sınır sorunları yaşanmaya başladı. 1902 yılında İngiltere Kralı VII. Edward bu probleme arabuluculuk ederek Patagonya ve Ateş Toprakları iki ülke arasında pay edildi. Bu şekilde Şili 54.000 km², Arjantin 40.000 km² pay aldı.

Yakın tarih ve Allende

Allende için yürüyüş

Allende için yürüyüş

... Salvador Allende

… Salvador Allende

1969 yılında ülkede sol güçler Unidad Popular(UP) adlı bir seçim birliği oluşturdular. Bu birlik komünist ve sosyalist parti gibi partilerin yanında birkaç tane daha solcu, hümanist küçük partilerden oluşuyordu. UP kendisini sosyalist bir çizgiye oturtarak, endüstrinin devletleştirilmesi ve büyük arazi sahiplerinin arzilerini istimlak edilmesi gibi vaatlerde bulundu. Bu birlik 1970 yılında Salvador Allende’yi başkanlık için aday gösterdi.

1970 seçimlerinde seçim birliği UP oyların % 37 sini alarak seçimlerin en güçlüsü olarak çıktı ve Allende Devlet Başlanlığı’na seçildi. Muhafazakar rakibi Jorge Alessandri oyların % 35,3 ünü ve Hristiyan Demokrat Radomiro Tomic % 28.1’ni aldı. Allende’nin azınlık hükümeti ekonominin başlıca dallarını peşpeşe devletleştirmeye başladı (Bankacılık, tarım, bakır madenleri, haberleşme). Böylece muhalefetle gitgide büyüyen çekişmeler oluştu. Ayrıca ABD’de de Allende’nin seçim zaferine karşı rahatsızlık oluşmuştu. Zira Şili’de marksist etkilere sahip halk cephesi, Küba’dan sonra ikinci Amerika devleti olarak yönetimdeydi. Bu endişe, 1954 yılındaki ABD başkanı Eisenhower’in domino teorisinden tetiklenmiş oluyordu. Bu teoriye göre yanyana dizilmiş domino taşlarından birincisinin devrilmesinin zincirleme bir şekilde diğerlerinin de devrilmesi gibi Şili’den sonra diğer Güney Amerika ülkeleri de teker teker komünizm altına girecekti. 1973 yılında UP oy sayısını daha da arttırmayı başardı.

Pinochet dönemi

Yukarıda sıralanan gelişmelerin ardından, 11 Eylül 1973 tarihinde hükümete karşı bir askeri darbe gerçekleşti. Başkan Allende’nin, inandırıcı olmasa da, görgü şahitlerinin ifadeleriyle Başkanlık Sarayı Moneda’da intihar ettiği söylendi. Yüzlerce Allende yanlısı bu günlerde öldürüldü, binlercesi tutuklandı. Tüm devlet birimleri askeri birlikler tarafından işgal edildi. Tüm yetkileri, cunta lideri olarak General Augusto Pinochet devraldı. Pinochet aynı zamanda donanma, hava birlikleri ve polis teşkilatınında en üst kademedeki yetkilisiydi.

Askeri birlikler kuzey Şili’nin en tenha çöl bölgelerinde ve Patagonya’nın yerleşimi seyrek yerlerinde toplama kampları oluşturdu. Bir çok cunta muhalifi işkencede öldürüldü ya da uçaklardan denize atıldı. Binlerce Şilili insan hakları ihlalinden yurt dışına kaçtı ya da sürgüne gönderildi.

Pinochet’nin iktidarı ele geçirmesiyle, ABD tekrar yoğun olarak ekonomik bağlamda ülkeyi desteklemeye başladı. Yeni hükümet daha önceki devletleştirmeleri, önemli bakır madeni Chuquicamata hariç olmak üzere geri aldı. Neoliberal bir ekonomi politikası izlerken, tüm sendikal hakları da geri aldı. Geri gelen sermaye ile birlikte ekonomi nefes aldı. Bu ekonomi poltikalarıyla beraber zengin ile fakir arasında fark daha da belirginleşmeye başladı. Ama kamu ekonomisi, büyüme ile birlikte, Güney Amerika’daki alışılmış olandan daha fazla istikrar kazandı. Ekonomik istikrarın yanında insan hakları ihlalleri devam etmekteydi.

Gerginlik sebebi Beagle-Kanalı

Gerginlik sebebi Beagle-Kanalı

Aralık 1978 de Arjantin ile Şili arasında savaşa gidebilecek gerginlikler oluştu. Gerginliğin sebebi, Beagle Kanalı’ndaki, üzerinde yaşam olmayan Lennox, Picton ve Nueva gibi adalardı. Zira buralarda çok yüksek petrol rezervleri olduğu tahmin ediliyordu. Bu gerginlik Vatikan’ın araya girmesiyle 1985 yılındaki sınır antlaşması sonucu, dostça çözülürken bu 3 ada da Şili’ye bırakıldı. Bugün hala bu ülke ile tamamen çözülememiş ufak tefek sınır tartışmaları vardır.

Yeniden demokrasi

1988 yılında yapılan referandumda % 55 oy oranıyla Pinochet’in ülkeyi daha fazla yönetmemesi sonucuna varıldı. 1989 yılında 15 yıllık dikta rejiminden sonra ilk seçimler yapıldı. Hristiyan Demokrat Patricio Aylwin Başkanlığa seçildi. Aylwin mütevazı ekonomi reformlarının yanısıra beraber yaşayabilmek için devlet ile halkı barıştırmaya başladı. 1993 yılında ilk defa bazı subaylar insan hakları ihlalinden mahkemeye çıktılar. Çok sayıda sürgün ülkeye döndü.

1994-2000 yılları arasında ülkeyi Hristiyan demokrat Eduardo Frei Ruiz-Tagle yönetti.

Pinochet 1998 yılında İngiltere’de tutuklandı ve daha sonra dışarı çıkma yasağı kondu. 2000 yılında sağlık sorunları yüzünden serbest bırakıldı.

2000 yılında Sosyalist Ricardo Lagos Başkan seçildi. 2006 yılında ise ülke tarihinin ilk kadın başkanı Michelle Bachelet bu makama geldi.

Ekonomi

Dünyanın en büyük bakır madeni Chuquicamata

Dünyanın en büyük bakır madeni Chuquicamata

Salvador Allende’nin sosyalist halk ekonomisinin aksine Pinochet, neoliberal pazar ekonomisine yönelmiştir. Kamu kuruluşlarının büyük bölümü hem Pinochet zamanında hem de daha sonraki yönetimlerde özelleştirilmiştir. Ancak Allende zamanında devletleştirilen, Pinochet’nin militer kontrolü altında tutulan bakır üretimi bugün hala devlet elindedir.Pinochet’den sonra orta sol iktidarlar ,sosyal hakları tesis etmek için gayret etmiş olsa da, Şili hala daha bugün sosyal eşitsizliğin çok fazla olduğu ülkelerden biridir.

Ülkenin en büyük sektörlerinin başında % 57 ile hizmet sektörü gelir. Bunu % 34 ile üretim % 9 ile de tarım izler.. Şili Latin Amerika’nın en büyük hammadde üreticilerindendir. Dünyanın en büyük bakır rezervlerine sahiptir ki bu Dünya üretiminin % 40’ına tekabül eder.. Çeşitli değerli metaller ve Şili güherçilesi 19. yüzyıl boyunca ülkeyi zengin kılmıştır. Bugün Pascua-Lama projesi ile planlanan Dünya’nın en büyük altın madeninin, beraberinde çok büyük çevre sorunlarını da getirmesinden endişe ediliyor.

Bunların yanında balıkçılık ve tarımda ülke ekonomisinde önemli rol oynar. Ülke alanının % 7’si tarım alanı olarak kullanılır. Bu alanlar daha çok ülkenin merkezi kısımlarında yoğunlaşmıştır. Kuzeydeki çülde tarım sadece vahalarda yapılır. Hayvancılık ise ağırlıkla orta Şili ve güney Şili’nin kuzey kısımlarında yapılır.

Şarapçılık da ülke ekonomisine önemli katkılar yapar.

Önemli sanatçılar

Pablo Neruda

Pablo Neruda

Modern Şili kültüründe, birçok önemli şahsiyet iz bırakmıştır.

Isabel Allende (*1942), en ünlü çağdaş Şili yazarı. Ruhlar evi(filme de alınmış), Fortuna’nın kızları Sonsuz plan gibi dünya çapında yayınlanış romanları mevcuttur. Ayrıca kendisi eski başkan Salvador Allende’nin de yeğenidir.

Roberto Bolano (1953-2003),Sürrealist şiir yayımcısı. 1973 deki askeri darbeden sonra sürgüne çıkmıştır. Bir çok edebiyat ödülü sahibidir.Barcelona’da ölmüştür.

Víctor Jara(1932-1973),bir politik şarkıcı. Nueva Canción (yeni şarkı) akımının ve tüm Güney Amerika’daki devrimci sanatçı hareketinin en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilir. Salvador Allende’yi desteklemiş, askeri darbe sırasında işkence görerek öldürülmüştür.

Pablo Neruda (1904-1973), Dünyaca ünlü şair, yazar ve 1971 Nobel ödül sahibi. Çok sayıda sosyal ve politik şiir yayınlamış ve Salvador Allende döneminde Fransa Büyükelçiliği görevinde bulunmuştur. Askeri darbeden kısa süre sonra kanserden ölmüştür.

Gabriela Mistral (1889-1957),şair ve 1945 Nobel edebiyat ödülü sahibi. Sevgilisi Romelio Ureta intihar ettikten sonra şiirlerinde aşk, ölüm ve umut temalarını işlemiştir. Daha sonra Şili için diplomatik alanda çalışmıştır.

Inti Illimani, Quilapayún, Illapu gibi müzik grupları “Nueva Canción Chilena” (Şili yeni şarkısı) akımını dünyaca ünlü hale getirmişlerdir. Bu gruplar askeri darbe yüzünden yıllarca yurt dışında mülteci olarak bulunmuşlardır.

Violeta Parra (1917-1967) “Nueva Canción Chilena” akımının kurucusudur. Şarkıcı fakirlik içinde büyümüş ve çok erken yaşlarda kendi folk müziklerini bestelemiş, 50’li yıllarda geleneksel şarkıları toplamış ve derlemiştir. Kendi eserleri, güçlü politik karaktere sahiptir. Müziğin yanında şiir yazmış, resim ve heykel yapmıştır. Bir çok Şilili ve uluslararası sanatçı şarkılarını seslendirmiştir. En tanıdık şarkısı Gracias a la vida ‘dır.

Antonio Skármeta (1940), yazar ve Salvador Allende taraftarı. 1973 darbesinden sonra ülkeyi terketmiştir. Diktatörle ilgili çok sayıda roman ve hikaye yazmıştır. 2000 ile 2003 yılları arasında, daha önce sürgünde bulunduğu Berlin’de konsolosluk görevinde bulunmuştur.

Roberto Matta (1911-2002), 20. yüzyılın büyük sürrealist ressamı. Aynı zamanda Salvador Dalí ve Federico Garcia Lorca’nın arkadaşıdır.

Şili ve Türkiye

1926 yılında imzalanan Dostluk Anlaşmasıyla Latin Amerika’da Türkiye’yi tanıyan ilk ülkedir. Ülkenin başkenti Santiago’da Türkiye Cumhuriyeti Meydanı, Atatürk büstü, Atatürk Koleji vardır. Aynı şekilde Türkiye’nin ilk Latin Amerika ülkesi büyükelçiliği Şili’ye aittir. Şili’nin kurtarıcısı ve cumhuriyetinin kurucusu Bernardo O’Higgins Anıtı, Şili Meydanı ve Şili Cumhuriyeti İlköğretim Okulu, iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmek adına yapılmıştır.

Bazı önemli şehirleri

 • Santiago- Başkent
 • Valparaiso
 • Puerto Montt
 • Iquique
 • Valdivia
 • Punta Arenas
 • Puerto Williams
 • Antofagasta
 • Arica
 • Concepcion
 • Calama
 • Ayrıca bakınız: Şili’deki şehirler listesi

Şili biyosfer rezervleri

UNESCO Ülkede 8 bölgeyi doğal biyosfer rezervi ilan etmiştir. Bunlar:

 • Bosque Fray Jorge (Miili park) (1977)
 • Juan-Fernández Adası (1977)
 • Torres del Paine (1978)
 • Laguna San Rafael (Milli park) (1979)
 • Lauca (Milli park) (1981)
 • Araucarias (1984)
 • La Campana (Milli park) ve Lago Peñuelas (Milli rezerv) (1984)
 • Cabo de Hornos (Milli park) (2005)