GeziyoruZ

BİZİMLE GEZMEYE VAR MISINIZ??

Yalova Turizmi Geniş Bilgi


Arkadaşlar ben Yalovalı değilim ama Yalovayı çok severim ve yazları genelde oraya bağlı olan bir beldede geçiririm..ilk turizm konumda buranın bilgilerini vermemin nedeni budur….yazılar ve resimler alıntıdır…kendi çektiği Yalovayla ilgili resimleri bulunan arkadaşlarda ekleme yaparak konuya katkı sağlayabilirler…..Kentin tarihi, turizm faaliyetleri ve kentlilerin uğraşlarıyla ilgili bilgilerin dışında ATATÜRK ile ilgili özel bir bölüm bulabilirsiniz….

DOĞA TARİH SPOR TURİZM KENTİ YALOVA…..

Yalova Adının Kaynağı :

Yerleşmenin Antik Çağ’daki adı tam olarak bilinmemekle birlikte Pylai (Bugünkü Hersek Köyü ) ve Termal kaplıcalarının o zamanki adı olan Pythia adları birleştirilerek havalinin ortak adı PYLOPYTHİA adını kullandığı sanılmaktadır. Daha sonraki kaynaklarda XENODOCHION adına rastlanmaktadır. 15. ve 16.yy. tarihçileri ise bu yöre için Yalakova adını kullanmışlardır. Bölgeye Yalakabad da denmiştir. 16.yy. tarihçilerinden bazıları, Yalakova adının İzmit ve Yalova’ya egemen olan ve İstanbul tekfuru ile ilişkisi bulunan Yalakonya adında bir kadının adıyla bağlantılı olduğu görüşündedirler. Evliya Çelebi Kara Yalvaçoğlu tarafından fethedilen havalinin Kara Yalovaç olarak adlandırıldığını yazmıştır. Yalıova olan bu adın zamanla ( -ı) harfinin düştüğü ve Yalova olarak söylendiği bilinmektedir. Atatürk’ün davranışı da , bu iddiayı doğrular görünümdedir. Atatürk , Türk Tarihi ile ilgili olarak Yalova’yaptığı bir çalışmanın altını imzalarken , 16 / 17 .8.1931 tarihini yazmış ve altına : ( YALİ OVA / YALOVA ) DİYE NOT DÜŞMÜŞTÜR.

Genel Tarihi :

Antik Çağ’da adı XENODOCHION olan yerleşme hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Yalova’nın tek başına tarihini ortaya çıkarmak mümkün olmamıştır. Prehistorik çağda bu bölgede Anadolu kavimleri yaşamıştır. Buluntulardan edinilen varsayımlara göre Yalova Prehistorik çağda bir geçit yeridir. Bu bölgede M.Ö.1200 yılında Frigler, M.Ö. 700 yıllarında Bithynler egemen olmuştur. Bizanslılardan sonra bir süre Selçukluların yönetimine giren kasaba, Haçlı Seferleri Sırasında yakılıp yıkıldı. Osman Bey’in komutanlarından Yalvaçoğlunca ele geçirilen yöre Yalakabad adını aldı. 1867’de Hüdavendigar ( Bursa ) Vilayet Merkez Sancağı’na bağlı bir kaza iken, 1901’de bağımsız İzmit Sancağı’na bağlandı. Atatürk’ün isteği üzerine 1930’da İstanbul İlçeleri arasına katılan Yalova, 6 Haziran 1995’de İl merkezi olmuştur. Merkez İlçeye bağlı 12 köy bulunmaktadır. Altınova İlçesi: Kocaeli İli Karamürsel İlçesi’nin bir bucak merkezi olan Altınova 1987’de belediye teşkilatı olmuş, Haziran l995’de ise İlçe Merkezi olarak Yalova İli’ne bağlanmıştır. İlçeye bağlı 16 köy bulunmaktadır. Altınova’da bulunan Helenopolis ( H) Konstantin tarafından kurulan önemli bir yerleşme merkezidir. Konstantin, annesi Helena’nın adına buraya Helenopolis adını vermiştir. Justiniaus devrinde Roma İmparatorluğu’nun merkezi İstanbul’a taşındıktan sonra Helenopolis İstanbul- İznik yolu üzerinde bulunduğu için çok önem kazanmıştır

TURİZM

Binlerce yıl öncesine uzanan tarihi, doğası, denizi, kaplıcaları, sıcak yüzlü insanları ve sayısız özelliği ile şehirlerin yüksek gürültüsünden, stresinden ve kirliliğinden uzaklaşmak isteyen yerli ve yabancı birçok turiste dört mevsim boyunca ev sahipliği yapmaktadır

Termal Turizmi ( Sağlık Turizmi ) :

Termal Kaplıcaları :

Özellikle gençlik aşısı yerine geçen Hayat İksiri kaplıca suları ile dört bin yıldan beri bilinen Termal ve yakın çevresi Roma ve Bizans dönemlerinden bu yana sağlık turizmine hizmet eden bir bölgedir. Termal tesislerinde sıcak su, maden suyu, hamamlar, kaplıcalar, bunları tamamlayan kür merkezleri ve bazı tıbbi malzemeler sağlık arayan misafirlerine hizmet vermektedir. Ayrıca Termal’de Türkiye’nin tek şifalı Göz suyu lunmaktadır.

Atatürk Termal kaplıcalarına hayrandı. Buranın dünyaca ünlü bir merkez olması için hemen teşebbüse geçer. Kaplıcaları çalıştıran kişiden devralmak için Yalova’nın ileri gelenlerinden bir komisyon kurulur. Komisyon vasıtasıyla fiyat belirlenir, fiyat belirlenirken eski işletmecinin mağdur olmamasına özen gösterilir, kaplıcaları çalıştıran kişiye gerekli ödeme yapılır. Termalin onarım ve ihyası için yetkili biri Seyr-i Sefain Genel Müdürü Sadullah Güney atanır. Kısa sürede orman yolları açılır. Kaplıcalara yeni sıcak ve soğuk su boruları döşenir. Yeni su depoları yapılır. Termal Yalova arası yol düzenlenerek yolun iki tarafına çınar ağaçları dikilir. Sular ve suların yararlı olabileceği hastalıklar araştırılırdı.

Atatürk sayesinde Termal Dünyanın en güzel SAĞLIK, ŞİFA, DOĞA VE DİNLENME köşelerinden biri haline gelmiştir. Bu merkezin her taşında ATATÜRK’ ün anısını görmek mümkündür.

Gençlik Turizmi :

Yalova İli , kıyı, orman, yayla olanakları ve uygunluğu ile gençlik turizmine uygun bir yöredir. Yurtiçi ve yurtdışından gelen gençler gruplar halinde kamp yapmaktadırlar. Bilhassa Delmece Yaylası ve Sudüşen Şelalesi tercih edilen merkezlerdendir.

Üçüncü Yaş Turizmi :

Ülkemizde orta yaş gruplarının çoğunun tercih ettiği turizm türü Termalizm’dir. Bu bakımdan Yalova İli çok şanslı konumdadır. Özellikle kaplıca olanakları 3. yaş turizminin sürekliliğini sağlamaktadır.

Günübirlik ve Haftasonu Turizmi :

Yalova günübirlik Turizm olanakları zengin olan bir ildir. Ilde çok sayıda mesire yeri bulunmaktadır. Günübirlik turlar rekreasyon alanlarında ve doğal özelliklere sahip alanlarda yapılmaktadır. Hasanbaba piknik alanı mesire alanı ve hayvan koruma parkıdır.

Çınarcık-Hasan Baba-Esenköy :

Termal ve Çınarcık ilçeleri arasında ve Çınarcık sırtlarında bulunan Hasan Baba Piknik ve mesire yeri geniş bir alana yayılmış olup,meşe,kestane ve ıhlamur ağaçlarıyla kaplı, denize nazır, bir çok doğal güzellikler içermektedir. Ayrıca bu alanda doğal ortamda Geyik koruma alanı mevcuttur. Hasan Baba mesire yerinde, içme suyu ve yeme içme hizmeti sunan Restaurant bulunmaktadır. Çınarcık-Esenköy sahilleri , denize girmek için en çok tercih edilen sahil bandıdır. Çınarcık Esenköy arasında bulunan “Kumluk Plajı” kumsalı ve altyapısıyla en düzenli plaj durumunda olup, en yoğun olarak denize girilen plajdır. İlçede çok sayıda konaklama , yeme içme ve eğlence tesisi mevcuttur.

Yayla Turizmi :

Sudüşen Şelalesi:

Üvezpınar köyünden 8 km mesafede bulunan Şelale ve çevresi essiz doğal güzelliklere sahiptir.Şelaleye giden yol, mükemmel bir doğa yürüyüş Trekking parkuru olup, yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerce yoğun olarak tercih edilmektedir. Şelale’ye çıkan yol güzergahın da essiz bir baraj gölü, deniz ve doğa manzarası mevcuttur ki, bu güzergah foto safari, doğa yürüyüşü ve piknik alanı olarak kullanılmaktadır.

Delmece Yaylası :

İlimizin önemli yaylaları; Kocadere ve Tesvikiye beldelerinin güneyinde yer alan Erikli ve Delmece yaylalarıdır. Delmece Yaylası içerisinde Yalova’nın tek doğal Göl’ü “Dipsiz Göl” adi ile bilinen krater göl’ü bulunmaktadır. Bu yaylalar büyük oranda çam, meşe, kestane ve ıhlamur ağaçlarından oluşan ormanlarla kaplıdır.

Kıyı Turizmi :

Yalova İlinin tüm İlçelerinin Marmara Denizi’ne kıyısı bulunmaktadır. Özellikle Çınarcık ve Armutlu arası sahilleri hala bakir özellik taşımakta olduğundan kıyı turizmine elverişlidir. Deniz suyu sıcaklığı yaz aylarında ( Haziran – Eylül ) ortalama 19.9 C0 – 22.9 C0 arasındadır. Hava sıcaklığı ise aynı aylar arasında ortalama 20 C0 – 23.2 C0 arasında değişmektedir. İl merkezi kıyı şeridinde kamplar bulunmaktadır.

Spor Turizmi :

Trekking, Hikking, Biking :

Yalova İlinin özellikle iç kesimlerinde ormanlık alanları yürüyüş ( trekking ), kırda gezinti ( hikking ) ve dağ bisikleti ( biking ) olanakları açısından son derece önemlidir. Yalova Üvezpınardan Gemlik Haydariye ,Teşfikiyeden Erikli, Delmece, Gemlik Şahin tepesinden KurtKöy ideal dağ bisikleti ve Trekking alanlarıdır. Ayrıca Kılıçköy, Kabaklı, Denizçalı, İlyasköy, Çukurköy, Dereköy, Laledere, Gacık, Soğuksu, Kocadere, Valide köprü İznik Gölüne kadar ideal bisiklet parkur alanlaridir.

Amatör bisiklet turu yapilabilecek sahalar; Yalova- Samanli köyü, Akköy yol ile Akköy yolundan Yenimahalleye devamla Gökçe baraji çevresi ve ayni güzergahtan geri dönüs yaklasik 50 km.lik bir parkur olusturur. Profesyonel bisikletçiler için ; Yalova- Samanli köyü ,Akköy yol ayirimindan Termal Arap mahallesi , Ortaburun, Çinarcik üzerinden Yalova’ya dönüs güzergahi parkur alani olarak kullanilabilir bir sahadir. Ayrica Çiftlikköy Ilçesinden hareketle Sultaniye , Gacik, Elmalik, Kazimiye köyleri üzerinden Sultaniye ve Çiftlikköye dönüs yapilabilecek alan bisiklet parkur alani olarak kullanilabilir ve bu alanda 1998 yilinda amatör bisiklet yarismasi yapilmistir.

Yağlı Güreş :

Altinova Fevziye Köyünde yagli güres müsabakaları her yil 8 Haziranda yapilmaktadir.

Kamp Çadır Karavan Turizmi :

Yalova kamp ve karavan turizmine elverişlidir. Özellikle doğal güzelliklere sahip kıyılarda, gençlere yönelik dogal değerleri koruyarak kamp yapma olanağı vardır. Üvezpınar ve Kurtköy bölgesi. İl merkezi kıyı şeridinde kamplar bulunmaktadır.

Av Turizmi :

Yalova hem kara hemde su avciligi bakimindan önemli bir konumdadır. İl, doğal yapısı nedeniyle çeşitli hayvan türlerinin yaşamasına olanak vermektedir. Bu yüzden av turizm cazip bir hal almaktadır. Bıldırcın ve üveyik avı bol miktarda yapılmaktadır.

Deniz avcılığı :

Su avcılığı Çobankaya burnu, Bozburun, Çalıdere burnu, Humburnu, Deveboynu, Çiftlikköy, Eski Mağaza açıklarında yapılmaktadır. Üvezpınar Köyü’nün batısında bulunan Sudüşen Çağlayanında Alabalık avlanabilir.

Zıpkinla Dalma :

Armutlu çevresinde bulunan kayalık alanlar zıpkınla dalmaya ve su sporlarına uygun bölgelerimizdendir. Bu spor faliyeti Bozburun ve Ayıburnu açıklarında yapılmaktadır. Esenköy, Armutlu kıyı şeriti ile Çınarcık Deveboynu ve Senköy mevkii kıyı şeritinde Levrek, Karagöz vb. zıpkınla avlanabilecek balık türleri bol olarak bulunmaktadır. Balıklar için yaşama ortamı olabilecek nitelikte kayalık kıyı kenarı denize dik olarak inen bir yapıda olan bu alan, ülkemizin zıpkınla dalmaya en uygun sahalarından birisidir.

Kara avciligi :

Mecidiyeköy, Armutlu göleti, Delmece yaylası, Esenköy, Ortaburun, Hacımehmet köyü, Esadiye, Sugören, Elmalık, Kapaklı, Kılıçköy, Ahmediye civarlarında yapılmaktadır.

İnanç Turizmi :

Akköy Köyündeki Şehitlik:

Yunan askerleri ile bunların silahlandırdığı Rum ahali tarafından meydana getirilen fecaatın tetkiki için Gemlik,Orhangazi ve Yalova havalisine gelen İngiliz Generali Firenkisin başkanlığı altındaki çeşitli heyetlerin gösterdiği lüzum üzerine ve Hilali Ahmer delaleti ile başkente nakledilen ve muhacirin dairesince Davutpaşa kışlasında iskan edilen isimleri kayıtlı muhacirin ifade ve müşahedelerinde ve Babı-Ali’de mevcut 7 Haziran 337 tarih ve 242 numaralı mazbatada : Akköy Nisan 337 zarfında Yunan subay ve askerleri tarafından silahlandırılan Rum eşkıyası 550 nüfuslu Akköy’ ü basarak köyde bulunan zenginleri toplayıp bir bir kollarını bağladıktan sonra İsmail Çavuş oğlu Hakkı ve diğer küçük kardeşini süngülerle yaralayıp öldürmüşlerdir. Takiben yağma ve talan başlamıştır. Köy ahalisinden 60 kişiden fazlası süngü, kasatura ve kurşunla parça parça edilmek suretiyle sokak ortalarında öldürme ve köyü yağma ve tahrip etmişlerdir. Şehitlik’de, şadırvan, mescit anıt ve kitabe bulunmaktadır. 18 Temmuz’da Anma Törenleri Yapılmaktadır

Çiçekçilikdeki yeri…ve ziyaretçileri

Çiçek Yalova’nın Simgesidir.

Türkiye’ da çiçek üretimi ilk kez Yalova’ da başlamıştır.

Türkiyenin çiçek üzeritimin halen % 85 inin ilimizde gerçekleşmektedir.

Süs Bitkileri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulma çalışmaları devam etmektedir.

Çiçek kenti Yalova, Flower Show 2003-Yalova Süs Bitkileri Fuarı ile gündeme geldi.

2003 yılında fuarın ilki düzenlendi.Bu ilk açılışta 64 üretici stand açarak dünyaya açılış yaptı.İlk Fuar Cumhuriyet alanında düzenlendi. 2004 yılında ise Fatih caddesi üzerinde bulunan arbaratum üzerinde daha geniş olarak yapıldı. Fuarın şehre uzak olması nedeni ile ziyaretçi sayısı 20 binde kaldı. 2005 yılında ise fuar alanı olarak yine Cumhuriyet alanı tespit edildi. Şehir merkezinde oluşu ziyaretçi sayısını arttırarak gezenlerin sayısı 35 bini buldu.2005 yılında yapılan fuarın tüm organizasyonu Yalova Ticaret ve Sanayi odası düzenledi. Önümüzdeki sene yurt dışından katılacak olan firmaların sayısının artacağı tahmin ediliyor. Bu yıl altı ülkeden çiçek üreticisi fuara katıldı.

2005 yılı fuarının açılışını yine Ticaret ve Sanayi Bakanı li Çoşkun yaptı.Çoşkun,” Yalova İlinin
Marmara bölgesinde çiçekçilikte uzmanlaştığını söyleyerek bu yıl içinde Altınova ilçes inde Çiçekçilik Organize Saniyi Bölgesinin temellerinin atılacağını belirtti.

Üç seneden beri yapılmakta olan Fuar açılışında Yalova dışında iyi tanıtımın iyi yapılmadığı görüldü.Fuara katılan üreticileri fuar açılışından önce büyük şehirlerdeki bilboardlara afişler asılarak daha iyi tanıtım yapılmasını istediler.

DİĞER
Yalova doğal parkurları, şelaleleri, yaylaları, uçsuz bucaksız ormanları ile Trekking, Hikking ve Biking doğa sporcularının, büyük şehirlerdeki gençlik gruplarının dört mevsim akınına uğramaktadır.

Yalova Üvezpınardan Gemlik Haydariye, Teşfikiyeden Erikli, Delmece, Gemlik Şahin tepesinden KurtKöy ideal dağ bisikleti ve Trekking alanlarıdır.Ayrıca Kılıçköy, Kabaklı, Denizçalı, İlyasköy, Çukurköy, Dereköy, Laledere, Gacık, Soğuksu, Kocadere, Valide köprü İznik Gölüne kadar ideal bisiklet parkur alanlarıdır.

Amatör bisiklet turu yapilabilecek sahalar
Yalova- Samanli köyü, Akköy yol ile Akköy yolundan Yenimahalleye devamla Gökçe baraji çevresi ve ayni güzergahtan geri dönüs yaklasik 50 km.lik bir parkur olusturur. Profesyonel bisikletçiler için ; Yalova- Samanli köyü ,Akköy yol ayirimindan Termal Arap mahallesi , Ortaburun, Çinarcik üzerinden Yalova’ya dönüs güzergahi parkur alani olarak kullanilabilir bir sahadir. Ayrica Çiftlikköy Ilçesinden hareketle Sultaniye , Gacik, Elmalik, Kazimiye köyleri üzerinden Sultaniye ve Çiftlikköye dönüs yapilabilecek alan bisiklet parkur alani olarak kullanilabilir ve bu alanda 1998 yilinda amatör bisiklet yarismasi yapilmistir.

Erikli Yaylası (Çınarcık)

Erikli Yaylası Yalova – Çınarcık’ ta Teşvikiye Köyü’nün 6 km. yukarısında eskiden yaylacıların yaz aylarında kaldığı, denizden 600m. yükseklikte bir yayladır. Kestane, karaağaç, ıhlamur, göknar ve elma ağaçlarıyla dolu bu yürüyüş parkurunun en önemli özelliği, kenarından yürünen Erikli Deresi üzerinde pek çok şelale olmasıdır. Yürüyüş Erikli Yaylası’nın 4 km. aşağısından başlıyor. Yaylada kısa moladan sonra şelalelere doğru hareket ediliyor. Yayladan sonra dere kenarındaki patikadan 30 dakikalık bir yürüyüşle ağaçların arasına gizlenmiş şelalelere varılıyor. 10 m.lik şelalenin üzerine çıkıldığında sizi daha küçük bir şelale karşılıyor.

VE ÖZEL BÖLÜM

ATATÜRK ve YALOVA

“YALOVA BENİM KENTİMDİR”Yalova (29 Ağustos 1929)


Yalova (29 Ağustos 1929)

Yalova’ yı ilk ziyareti :

Yalova’yı 19 Ağustos 1929,Pazartesi günü saat 16 00 da ilk kez ziyaret etti. Halkın yoğun ilgisi ile karşılaştı. Kaplıcaları gezdi ve buranın iyileştirilmesi ile ilgili talimatlarlar verdi, Baltacı çiftliğine gitti,burada ki göçmenlerin durumu ile ilgilendi.20 Ağustos 1929 da tekrar Yalova’yı ziyaret eden Atatürk,21 Ağustosta Yalova üzerinden Bursa’ya gitti.

29 Ağustos Cumartesi günü,Başbakan İsmet İnönü ile tekrar Yalova’ya geldi. Bundan sonra Yalova ,artık Atatürk’ün yazlık çalışmalarını yaptığı,dinlendiği ve önemli kararlar aldığı bir yer oldu.

Yalova’yı tekrar yapılandırdı :

Atatürk Yalova’yı keşfinden hemen sonra (5 gün),yaklaşık 400 kadar sanatkarı (Demirci, Elektrikçi, marangoz, duvarcı) Yalova’ya getirtir ve şehrin ihyası için seferber eder. Termal Kurşunlu Banyonun onarımını yaptırır. Yalova Termal yolu düzeltilir,Samanlı ve Yalova dereleri temizlettirilir. Yalova’nın ilk imar planı Atatürk’ün direktifiyle yapılır.

311 gününü Yalova’da geçirdi :

Bundan sonra ki dönemlerde toplam olarak Yalova’ya 13 günü birlik ziyaret etti. Kalıcı olarak toplam 27 kez gelişinde ise 311 gün 273 gece Yalova’da kalmıştır.

Yalova’ yı çok severdi :

Ankara’dan İstanbul’a trenle giderken ,yetkilileri yolda kabul edip Yalova ‘da yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alırdı.

Devletin en önemli Kararlarını Yalova’da alırdı :

Yalova Atatürk’ün yakın ilgisi ile hızla gelişirken ,bir yandan da Atatürk burada yerli ve yabancı devlet adamlarını ve konuklarını ağırlar,devletin en önemli bir çok kararları burada alınır. Çok önem verdiği toplantılara Yalova’da hazırlandı. Atatürk’ün çalışma mekanlarını anlatırken, kent olarak İstanbul dışında en çok bahsettiği yer Yalova idi.

Yalova’ yı nahiyelikten kaza yaptı ve İstanbul’ a bağladı :

Atatürk Yalova’ya gelişinden kısa bir süre sonra Yalova nahiyelikten kaza statüsüne kavuşur. Daha sonra bütçe imkanları çok daha iyi olan İstanbul’a bağlanır

Termal Kaplıcalarına Hayrandı :

Atatürk Termal kaplıcalarına hayran kalır. Buranın dünyaca ünlü bir merkez olması için hemen teşebbüse geçer. Kaplıcaları çalıştıran kişiden devralmak için Yalova’nın ileri gelenlerinden bir komisyon kurulur. Komisyon vasıtasıyla fiyat belirlenir,fiyat belirlenirken eski işletmecinin mağdur olmamasına özen gösterilir,kaplıcaları çalıştıran kişiye gerekli ödeme yapılır. Termalin onarım ve ihyası için yetkili biri Seyr-i Sefain Genel Müdürü Sadullah Güney atanır. Kısa sürede orman yolları açılır. Kaplıcalara yeni sıcak ve soğuk su boruları döşenir. Yeni su depoları yapılır. Termal Yalova arası yol düzenlenerek yolun iki tarafına çınar ağaçları dikilir. Sular ve suların yararlı olabileceği hastalıklar araştırılırdı.

Atatürk sayesinde Termal Dünyanın en güzel SAĞLIK, ŞİFA, DOĞA VE DİNLENME köşelerinden biri haline gelmiştir. Bu merkezin her taşında ATATÜRK’ ün anısını görmek mümkündür.

Bahçe düzenlemesi için o dönemde bu konuda en ünlü bahçıvan olan Pandeli Ustayı görevlendirilir. Pandeli Usta termale kırk yıldan çok hizmet verdi.

Pandeli Ustanın Atatürk’ ün yaklaşımları ile ilgili görüşleri ;

-Çiçeğe çok meraklı idi,bütün çiçekleri severdi, kır çiçeklerini toplar, her gün yakasına bir papatya takardı. Kışın bile gelir ormanı dolaşırdı.

-Köylülerle işçilerle ve askerlerle halkın geçimini ve idarenin gidişini konuşmaktan hoşlanırdı.

-Dert dinlemekten ve herkese faydalı olmaktan zevk alır,her işi kendi gözü ile görürdü.

-Kibir diye bir şey bilmezdi.

-İnandığı işlerde emirleri açık ve kesin idi.

-Gönül almasını,teşvik etmesini,takdir etmesini bilirdi.

Termal için yapılan harcamalar bir vapur malzemesi olarak gösterilir. Alınan boruların ağırlığı çok fazla yekun tuttuğundan ,Seyr-i Sefain Genel Müdürü Sadullah Güneyi teftiş eden maliye müfettişleri harcamaları usulsüz bularak Sadullah Beyin mahkemeye 077yalovalmesini teklif ederler. Atatürk müfettişleri Çankaya’ya çağırır,durumu tartışır.

Müfettişler:

“Paşam iyi olmuş. Sarfiyat yerinde,kimse şahsi çıkarına çalışmamış. Yalnız mevzuata aykırı sarfiyat yapılmış” derler. Atatürk müfettişlere;

“Mevzuatla beraber yapılan esere ve işe de bakınız. Sizin görüşünüzle memleket kalkınmaz. Her işe bir kanun yapılamayacağına göre memleket için iyi şeyler durur. Memleket için çok iyi çalışanları kırmayalım” diyerek olayı tatlıya bağlar.

Atatürk’ ün Yalova’ya olan yoğun ilgisinin nedenleri :

-Termal’in tabii güzellikleri ve şifalı suları

-Bölgede örnek çiftlik yapmak için uygun alanların bulunması

-Ulaşım bakımından merkezi bir yerde bulunması

-Değişik yörelerden gelen göçmenlerin iskana tabi tutulmaları ve bunların bölgede karşılaştıkları zorluklar,

Atatürk’ ün Yalova’daki faaliyetleri :

-Termal’i dünyaca ünlü bir sağlık merkezi haline getirme çalışmaları

-Termal Atatürk köşkünün yapılması

-İstanbul’dan Yalova’ya her gün vapur işletilmesini başlattı.

-Yalova Termal oteli

-Sıtma ile mücadelenin başlatılması

-Yerleşimi düzenlemesi

-Çınarlı hıyaban,Yalova iskelesi kaplıca arasında 12350 metre uzunluğunda 10 metre genişliğinde her iki tarafı sık ağaçlıklı yol,


Atatürk Yalova’da tavla oynarken (Temmuz 1935)

Atatürk’ün Yalova’da aldığı önemli kararlar :

-Türk tarihini İslamiyet ten çok önceye götürme çalışmaları,tarih devrimi Yalova’da filizlendi ve şekillendi,

-Türk Tarihinin Ana Hatları iki cilt olarak burada yapılan müzakereler sonucu şekillendi ve basıldı,

-Okullardaki tarih kitaplarını Atatürk burada bizzat inceler ve yön 077yalovardi. Atatürk’ün bu konudaki görüşleri şu cümle ile ifade edilmektedir ”Tarih yazmak ,tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır”

-Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu , Yalova’da yapılan çalışmalardan sonra kuruldu,

-Türk demokrasi tarihinde önemli bir adım olan Serbest Cumhuriyet Fırkası çalışmaları Yalova’da başlatıldı. Fethi Okyar Bey’i bu amaçla Yalova’da görevlendirdi.

-Teknik okulların kapatılmayarak çoğaltılacağına dair kararı Yalova’da aldı.


(Cumhurbaşkanı Atatürk, Yalova’da, okumak isteyen Sığırtmaç Mustafa ile 16 Eylül 1929 )

Termal Otelinin ilk konuğuydu :

Atatürk Yalova’ya son olarak 21/22 Ocak1938 gecesi sabaha karşı geldi. Yeni yapılan Termal Otelinin ilk misafiri oldu. Amacı çok önem verdiği Yalova’da Termal’in dünyaca ünlü bir sağlık merkezi olması idi. 9 süre ile burada kaldı. İlk kaldığı gün hastalığı teşhis edildi.1 Şubat 1938 de bazı fabrikaları açmak üzere Bursa’ya gitti. Bu Atatürk’ün Yalova’dan son ayrılışı oldu…

Yalova’ da Büyük Önder in büyük ilgisi ve sevgisine layık bir gelişim içine girerek bu günlere gelişmiş, eğitimli ve modern bir kent olarak gelmiştir.

Gidin Görün Ne Diyim Hem ucuz hem içinde bir çok özllik barındıran bir kent….

Yalovayı gezelim turizm


GENEL BİLGİLER
Yalova ili her mevsim turizm faaliyetinin yaşanabildiği, termal turizmi, kıyı turizmi, av turizmi, spor amaçlı doğa turizmi gibi etkinliklere sahip önemli bir liman kentidir. Özellikle dünyaca ünlü Termal kaplıcaları ve Armutlu kaplıcaları Türkiye’nin ve Ortadoğu’nun sağlık, şifa ve dinlence merkezi haline gelmiştir. Yalova’nın en önemli özelliklerinden biri süs bitkileri üreticiliğinin yaygın oluşudur.
İLÇELER
Yalova ilinin ilçeleri; Altınova, Armutlu, Çiftlikköy, Çınarcık ve Termal’dir.
Botanik
Karaca Arboretumu: 1980 yılında TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin KARACA tarafından kurulmuştur. Yalova-Termal karayolu üzerinde, il merkezine 5 km mesafede Samanlı köyü içerisinde bulunmaktadır. Peyzaj ağırlıklı,koleksiyon bir arboretum karakterinde olup, 135.000 m2 lik bir alanda tesis edilmiştir. İçerisinde kaya bahçeleri,bitki bahçeleri, iris bahçeleri, gül bahçeleri, minyatür bitkiler, Türkiye doğumlu bonsai bitki koleksiyonları vb. örnekler vardır. Başta Türkiye olmak üzere, Asya, Avrupa, Afrika, Amerika, Avusturalya kıtaları ve Yeni Zelanda’dan bitki örnekleri yanında, Türkiye’nin endemik bitki örnekleri mevcuttur. Arboretum içerisinde tahminen 5 bin odunsu, bir o kadarda otsu rizomlu ve soğanlı bitki mevcuttur.
Müzeler
Atatürk Köşkü Müzesi: Atatürk’ün çeşitli nedenlerle geldiği Yalova’da kendisine Baltacı Çiftliği’ndeki köşk tahsis edilmiş, daha sonra Millet Çiftliği’ndeki köşk inşa edilmiştir.
Yerini Atatürk ve arkadaşlarının seçtiği Atatürk Köşkleri grubu içinde yer alan Atatürk Köşkü ise çok kısa bir süre içinde tamamlanışı ve bir Atatürk Evi niteliği taşımasıyla önlemlidir.
Cumhuriyet dönemi mimarlığımızın erken örneklerinden biri olan yapı, 1929 yılında yapılmış ve döneminde kullanılan eşyası ile günümüze gelmiştir. Köşkün bahçesi Atatürk’ün yurttaşlarla sohbet ettiği bir yer olarak önem kazanmıştır.
Plajlar
Çınarcık, Esenköy ve Armutlu sahilleri, plajları, kampları ve piknik alanlarıyla eğlence ve dinlenme merkezleridir. Her türlü konaklama, yeme-içme ve eğlence tesisleri mevcuttur. Özellikle Yalova’ ya 17 km uzaklıktaki Çınarcık İlçesi, plajları ve eğlence mekanları ile bölgenin önemli tatil merkezlerindendir.
NE ALINIR?
Yörede halı dokumacılığı özellikle Sugören köyünde oldukça önemli bir geçim kaynağıdır. Bu yüzden oldukça yaygın bir el sanatı olup burada dokunan ipek halılar İstanbul’da ve Avrupa’da bir çok alıcı bulmaktadır. Eskiden Yalova’da yaygın olan semercilik de yok olmak üzeredir. Ayrıca ilde göğsü çam ağacından, gövdesi ıhlamur ağacından elde edilen “gumuz” denilen çalgı aleti bulunmaktadır.
YAPMADAN DÖNME
Çınarcık’ta denize girmeden,
Termal Kaplıcalarına gitmeden,
Atatürk Köşkünü ziyaret etmeden,
Termal yolu üzerinde Samanlı Köyünde bulunan Karaca Arboretum’u görmeden…
Dönmeyin.

turizm.gov.tr deki bilgilerle düzenlenmiştir

Tüm Detaylarıyla YALOVA


İstanbul’un ilçesi, Bursa’nın İstanbul’a bakan kapısıyken il olan Yalova bir zamanlar Ortadoğu ülkelerinden gelen turistlerin gözdesiydi. Ortadoğu’daki gelişmeler turist sayısını azalttı. İstanbullular için ise daha çok yazlık evler mekanı.

Aslında Yalova’da turizm için herşey var. Deniz ve plajlar yanında kentin sırtını dayadığı Samanlı Dağları trekking turlarının en gözde yerlerinden biri. Harika parkurlar, küçük şelalelerle denize koşan dereler ve lezzetli pınarlar. Hemen yamaçlarda kır lokantaları. Geniş bahçeler içinde et-mangal veya alabalıkçılar.

Depremden ders çıkarılabilse, geleceğe umutla bakmaması için bir neden yok Yalova’lıların. En büyük desteği de yine iç turizmden alacaklar.

Yalova, tarihin çok eski dönemlerinden beri kaplıca kentidir ve bu özelliğini sürdürmektedir. Atatürk de Yalova’yı çok sevmiş, Cumhurbaşkanlığı Köşkü yaptırmıştı ve burada çok zaman geçirmişti. Termal’de şimdi müze olan konutu gezebilirsiniz. Atatürk buraya sık gelirdi ve bazen hükümet toplantıları da Yalova’da yapılırdı. Kent merkezinde hâlâ denize girilebilmekteyse de Denizin kirlenmesi bir deniz sayfiyesi olarak Yalova’nın keyfini biraz kaçırdı ama temiz havası, çevresinin yeşilliği, güzel içme suları ve kaplıcaları ile günümüzde de bu özelliğini korumaktadır. İstanbul yönünden Yalova’ya gelirken yol boyunca çiçek seraları göreceksiniz. Yalova ülkemizin en büyük çiçek yetiştiricilerindendir. Yolun solunda kalan yamaçlara doğru çıkarsanız çevredeki bütün köylerin yeşile boyalı olduğunu görürsünüz. Meyvecilik ve çiçekçilik yapan yamaç köyleri çevresi son yıllarda çiftlik evi yapan büyük kent insanlarının artan ilgisini çekiyor. Kurşunlu Kaplıcası Yalova’dan olduğu kadar uzaklardan gelenlerin de ilgi odağı.

İstanbul’un dibinde deniz otobüsü, vapur, feribot + karayolu ve karayolu ile İstanbul’a çok yönlü ulaşımı da Yalova’nın hızlı yapılaşma ve kalabalıklaşmasının nedenleri arasında. Sürekli oturanlar veya yazlıkçılar İstanbul’daki işlerine sabah gidip akşam dönebiliyorlar.

Yalova Kaplıcaları

Yalova’dan 11 km uzaklıktaki termal tesislere, tesislerin yakınındaki Termal ilçesine sürekli çalışan minibüs ve belediye otobüsleriyle ulaşabilirsiniz. (İskelenin biraz ilerisinden kalkıyorlar.)

Turban tarafından işletilen termal tesislerin bulunduğu vadi, Atatürk’ün emriyle ve bahçe peyzaj mimarı Pandelli tarafından düzenlenmiş. Pandelli, uzun süre çalışarak vadiyi adeta bir cennete çevirmiş. Özellikle maviçamları etkileyici.

Büyüleyici serası bugün Atatürk Areboretumu olarak hizmet veriyor ve binlerce bitki türünü barındırıyor.

Vadide 1929 yılında bugün müze olarak kullanılan Atatürk Köşkü inşa edilmiş. 1930 yılında başlayan otel inşaatı ise 1938’de tamamlanmış.

59 derecelik kaplıca suyu, tarihi açık havuza ve 26 kişilik özel kabinlere veriliyor. Kaplıca suyu şu hastalıklara iyi geliyor:

Romatizmal sendromlar başta olmak üzere, hareket sisteminin ağrılı hastalıklarında, ameliyat geçirmiş hastalarda, kadın hastalıklarında, damar sertliği, damar tıkanıklığında, diabet, gut, obezite (şişmanlık) idrar yolları ve kanda birikmiş olan kolestrin için etkilidir.

Mide Suyu : Bu su aslında kaplıca suyunun aynıdır, mide, safra kesesi iltihabı ve hazım şikayeti olan hastalar günde bir defa yarım bardak su içmeliler, Fazla miktarda ve soğuk içilmesi zararlı olabilir.

Göz Suyu : Göz dokusu bozukluklarına iyi gelmektedir.

Ayak Suyu : Ayaklarında mantar ve çıban olanlara iyi gelir, bu su kemer altında ve dere kenarında çıkmaktadır.

Termal yalnızca hastalar için değil, sağlıklı insanlar için de güzel bir tatil yöresi.

Çınarcık

Yalova’nın yanıbaşındaki Çınarcık, İstanbul çevresindeki en kalabalık sayfiye yeriydi. 17 Ağustos depreminde, yazlık sitelerin bir bölümü yıkıldı, önemli bölümü ise hasar gördü.

Çınarcık kent merkezindeki bir hasardan, çevre köyler, özellikle de trekking parkurları üzerindeki köyler pek etkilenmediler. Doğa hoyrat kullanımı affetmiyor.

Çınarcık eski canlılığına ne zaman kaöuşur bilinmez ama, çınarcık çevresine yapılan trekking turları aynı hızla devam ediyor. Çevrede keşfedecek çok şey var.

Kabataş’tan kalkan deniz hatları vapurlarının sürekli yolcu taşıdığı Çınarcık, şimdilerde eski keyfini kaybetti ama siz Çınarcık’tan öteye, Armutlu’ya doğru yola çıkmadan denize sırtınızı dönüp tepelere doğru tırmanın. Hangi yoldan gideceğinizi pek düşünmeyin. Bütün yollar sizi güzel ormanlara götürür, sık sık dağlardan süzülüp gelen pınarlarla karşılaştırır. Soğuk sularından içersiniz, yanınızda bidon varsa eviniz için de su alabilirsiniz, kır lokantalarında güzel yemekler yersiniz.

Yalova’dan güneye doğru geziye devam etmek isteyenler için iki yol var. Biri Bursa yoluna çıkarak Gemlik üzerinden Armutlu sahiline çıkmak. Diğeri ise biraz daha dolambaçlı ama keyifli bir yol. Dar ama asfalt yolda makul bir hızla güzel bir yolculuk bu. Çınarcık’tan öteye, Armutlu’ya yöneldiğinizde yol deniz kenarından ayrılır. Önce Delmece, sonra da Samanlı yaylasına ulaşılır. Sık ağaçlıklı arazi birbirine paralel uzanan üç dere tarafından yarılıyor. Darıdere, Sudüşen ve Delmece adlı derelerden Sudüşen’in üzerinde küçük bir baraj var. Diğer bir dere de Erikli. Hoş şelaleler yaparak ağaçlar arasından akan suyun çağıltısını dinlemek için bu yola girmeye değer.

Yalova-Çınarcık-Armutlu, hattı aynı zamanda bir trekking parkuru. Dereler ve şelaleler aşılarak yapılan doğa yürüyüşü, İstanbul’daki ilgili acentalar tarafından organize ediliyor. (Trekking bölümüne bakınız.)

Armutlu

Armutlu, Gemlik körfezinin çıkış noktasındadır. Bursa ve İstanbul’luların sayfiye yeridir. Yenikapı’dan kalkan Mudanya deniz otobüsleri Armutlu’ya da uğradıkları için yol problemi pek bulunmuyor. Arkutlu’ya Çınarcık ve Gemlik’ten karayoluyla ulaşılabiliyor.

Armutlu artık çok katlı apartmanların yükseldiği bir belde. Eski şirinliği hızla yok oluyor. Bir hafta sonu için hala gitmeye değer.

Armutlu aynı zamanda bir kaplıca merkezi. Şehre Çınarcık tarafından girişte Erdilli Tesisleri var. Türkiye’nin aç sayıdaki iyi Termal tesisleri arsında. Suyunun kalp ve romatizmal hastalıklara iyi geldiği biliniyor.

Resimler…

Marmara’nın yeşil ilçesi il oldu. Denizi pek temiz sayılmasa da yeşil ve bol pınarlı yamaçları çok güzel. Havası da temiz. Büyük kentlerden bıkan emekliler yerleşiyor.

Kimi yazın, kimi yaz kış oturmak için Yalova’yı seçiyor. Atatürk de burayı severdi. Termal tesislerde şifalı banyo ve içme suları var. Ancak tesisler çok eskidi.

Tema Vakfı Başkanı Hayrettin Karaca’nın Yalova’daki arsoteumu 2. Bir bölümle daha da büyüdü.

Tükenmez bir eneji ile erozyonla erozyonla mücadele eden Karaca Sabancı ile.

YALOVA


Yalova, bugünkü idari bölünüşe göre merkez ilçeyle birlikte 6 ilçeden oluşmaktadır. İlçeler; Yalova Merkez, Altınova, Armutlu, Çınarcık, Çiftlikköy ve Termal’dir. Yalova’nın 6 ilçe belediyesi ile birlikte , toplam 15 belediyesi bulunmaktadır; merkez ilçede 1 (Kadıköy), Altınova’da 3 (Kaytazdere,Subaşı ve Tavşanlı), Çınarcık’ta 4 (Koruköy,Esenköy, Kocadere ve Teşvikiye) ve Çiftlikköy’de 1 (Taşköprü) belediyesi ve toplam 43 köyü vardır.

Armutlu Yarımadası’nın kuzey kıyısı ile Samanlı Dağları’nın kuzey eteklerine kurulmuş olan Yalova, Türkiye’nin kuzeybatısında,Marmara bölgesinin güneydoğu kesiminde yer almaktadır.İlin kuzeyinde ve batısında Marmara denizi,doğusunda Kocaeli,güneyinde Bursa (Orhangazi-Gemlik ve İznik ilçeleri) ve Gemlik körfezi yer almaktadır. Yalova ilinin kuzeyinden güneybatısına kadar olan sınırları Marmara Denizi ile çevrilmiştir.

Kıyılar, girintili çıkıntılı bir özellik göstermez. Yalova’nın 39-40º kuzey enlemi, 29-61º doğu boylamları arasında denizden yüksekliği 2 metre ,en yüksek noktası 926 metredir. 839 kilometrekarelik alanı ile ülke yüzölçümünün % 0.11’lik bölümünü kapsamaktadır.

Yalova, yüzölçümü itibariyle Türkiye’nin en küçük ilidir ve 105 km ile denize en uzun kıyısı olan turistik illerinden de birisidir.

Yalova, verimli ve bereketli ovalara sahiptir. Çınarcık, Gökçedere, Kirazlı, Kılıçköy ve Taşköprü ile deniz arasında birbirinden alçak tepeciklerle ayrılan büyüklü küçüklü ovalar oluşmuştur. Bu ovalar, akarsular boyunca uzanmakta olup çevrelerinde meyvecilik ve sebzecilik yapılmaktadır.

Yalova’nın toplam yüzölçümünün (847,000 ha) %82si, tarım arazisi (221,730 ha), orman alanı (468,090 ha) ve çayır-mera arazisinden (7,944 ha) oluşmaktadır.

İlin bitki örtüsünü makiler ve ormanlar oluşturmaktadır. Samanlı Dağları’nın kuzey ve güneyinde vadi içlerinde bulunan makiler, bu kütlenin etekleri boyunca kesintili şeritler ve parçalar halinde bulunurlar.

Yalova’nın güneyindeki dik yamaçlar gür bir orman örtüsü ile tamamen kaplıdır. Ormanlık alanlarda genellikle kayın, meşe, gürgen, kızılcık, kestane ve ıhlamur ağaçları görülür. Yalova’daki ormanlardan çevrenin odun ve kereste ihtiyacı karşılanmaktadır.

YIL NÜFUS

 • 1970: 17000
 • 1980: 42000
 • 1990: 66000
 • 1997: 78000
 • 2000: 70000

Yalova’lı Ünlüler

 • Şebnem Ferah, Rock şarkıcısı
 • İzel Çeliköz, Pop şarkıcısı
 • Mehmet Okur, basketbolcu
 • İbrahim Kutluay, basketbolcu
 • Arda Kural
 • Emre Karahasanoğlu
 • Fatih Elönü
 • Gürbüz Arslan
 • Buğra Aydoğdu, futbolcu(chelsea’de oynuyor)(milli gururumuz)
|