-Kesikbaş(Şemsi Tebrizi) Türbesi:
Niğde’nin Eskisaray Mahallesi’nin güneydoğusunda san taştan yapılmış bir türbe vardır. Burada kesikbaş yatmaktadır. Hakkında bir çok efsane ve söylentiler vardır. En kuvvetlisi burada yatan kişinin Şemsi Tebrizi olduğudur. Mehmet Önder “Mevlana” adlı eserinde ‘ Niğde’deki Kesikbaş Türbesi de Şems’e mal edilir” demek suretiyle çevremizdeki inanışı, incelemelerinde tesbit etmiştir. Bilindiği gibi “Mevlana’yı Mevlana yapan Tebrizli Şems’tir. Şems’in mezannın Kesikbaş Devletleri diye tanınması kayıtlara uygun bir hürmeti gösterir. Eskiden beri bu türbeye ziyarete gelenler yeşil örtü hediye ederek mezarın üzerine örterler, mevlüt okuturlardı. Günümüzde bu adet hemen hemen ortadan kalkmış gibidir.

Halkımız tarafından Kesikbaş Türbesi hürmetle anılır, yakınından geçenler dua okumayı, iyi dileklerde bulunmayı unutmazlar.

– Ağayusuf Türbesi:
Niğde’nin kuzey yönünde, Tepeviran Semti arkasına düşen kayalık tepenin üzerinde kayadan oyma, iki odalı bir türbe vardır. Aslı Ağa Yusuf olduğunu sanığımız yatınn halk arasında adı Sarı Yusuf’tur. Tamamı kayadan oyma odalardan birinci oda giriş kısmıdır. İkinci ve mezann bulunduğu odaya birinci odanın duvannda bulunan ufak bir kapıdan girilir, bu,kapı oyularak yapılmış ve oldukça küçüktür. Günahları çok olanlann oradan içeri giremiyeceğine inanılır.

– Arapdede :
Atatürk Ortaokulu’nun batı tarafında ve Sağlık Meslek Lisesi ile Askerlik Şubesi arasındaki asfalt yol üzerinde bulunan mezara Arapdede mezan derler. Akşam alaca karanlık olur olmaz, beton mezarın doğu kısmındaki küçüçük hücresine mumların yakıldığı görülürdü. Bazıları mum yakarak ve dua ederek dilekte bulunurlardı. Günümüzde bu tür dilekte bulunanlara artık rastlanmamaktadır.

– Şerifali Türbesi:
Erkek Sanat Enstitüsi’nün batı yönündedir. Sarı yontulu taştan yapılmış piramit tavanlı güzel bir yapısı vardır. Eskiden Kurban ve Ramazan Bayramlarında ziyaret edilirmiş.

– Şah Süleyman Türbesi:
Şah Süleyman Mahallesi’ndedir. İmam Hatip Okulu önünden geçen ve doğudan batıya uzanan yolun doğu ucundadır. Tuğladan örülmüş kemerli, kubbeli bir küçük türbesi vardır. Eski zamanlarda kahramanlıklan dilden dile anlatılan 7 milli ve dini kahramandan birisi olduğu söylenir. Eskiden ziyaret edilirmiş. Şimdi yerini bilenler dahi azdır.

– Hacı Mahmut Yatırı :
Bu kişinin mezarı eski zahire pazannda Nevşehir Oteli önündedir. Büyükçe bir mezardır. Şehir yolları düzenlenirken zamanın bayındırlık müdürü yolun ortasında mezar olmaz diye kaldırmak istemiş, bu düşüncesini gerçekleştirmeden önemli bir trafik kazası geçirmiş, olayın oluş tarzı onu etkilemiş ki” Hata ettim. Bu mezara dokunmayalım” demiş. O zamandan beri kimse mezara dokunmamış. Eskiden mum yakılır, adak adanırmış.

Diğer adak yerleri ise şunlardır:
Melendiz Dağında Boz Dede Mezarı, Niğde Merkez İlçesi’ne bağlı Güllüce Köyü’ndeki Gülü Baba Türbesi, Bor İlçesinde Şeyh Kuddusi Türbesi ve Ulukışla İlçesi Karatepe Mevkii.